P O Ž Á R N Í   A   P R O V O Z N Í   Ř Á D

 

 

1.             Chaty jsou dřevěné a jsou určeny k rekreaci. Každá chata je vybavena hasícím přístrojem, který je umístěn v obytné místnosti u venkovních dveří.

 

2.             Vytápění chat je možné pomocí elektrických přímotopů (k zapůjčení u správce), na které je zakázáno pokládat jakékoliv předměty, včetně sušení šatstva a obuvi. Rovněž nesmí být žádný hořlavý předmět (včetně nábytku) uložen blíže než 50cm. Spotřebič zapojujte jen do zásuvek k tomu určených a označených nápisem „TEPLO“! Nikdy nenechávejte zdroj tepla bez dozoru!!!

 

3.            K vytápění chat je možné využít i vestavěných krbů (dřevo lze zakoupit u správce). I pro ně platí pravidlo č.2. Bezpečná vzdálenost činí 1m. Dbejte prosím na to, aby nedocházelo k úletu žhavých částí dřeva do místnosti!!!

 

4.            Je přísně zakázáno používat jakékoliv soukromé elektrické spotřebiče (vařiče, žehličky aj.), s výjimkou drobných spotřebičů jako je radiomagnetofon, holící strojek, nabíječka mobilních telefonů apod.

 

5.            Kouření je přísně zakázáno ve všech místnostech chaty (je povoleno pouze na zastřešené verandě a venku).

 

6.            Každá chata je opatřena číslem a náleží k ní vždy příslušné WC. K osobní hygieně lze využít společných sprch (prosíme šetřete vodou). Ke každému zařízení obdržíte klíče. Po použití prosíme vždy zamykejte!!!

 

7.             Nebudete-li v bezprostřední blízkosti chaty, raději zavírejte okna a zamykejte. Za případné odcizení vašeho majetku neručíme, naopak vy ručíte za majetek Vámi převzatý.

 

8.             Není dovoleno nechávat děti kdekoli bez dozoru, zvláště pak v okolí houpaček a ohniště. Použití houpaček a dalších zařízení v okolí chat  je na vlastní nebezpečí.

 

9.             Deky v chatách jsou určeny na přikrývání. Prosíme nenoste je na pláž!!!

 

10.         U správce lze zapůjčit stolní společenské hry, volejbalový a nohejbalový míč se sítí a badminton. K dispozici jsou i mapy s turistickými  stezkami a cyklostezkami.

 

11.         V případě provozování táborového ohně prosíme, aby jste při obstarávání dřeva v lese byli šetrní k přírodě (pila a sekera u správce).

 

12.         Dodržujte noční klid (22.00 – 7.00 hodin).

 

13.         Prosíme zbytečně nesviťte a netopte.

 

14.        Prosíme udržujte čistotu ve všech objektech a okolí.

 

15.        Při přebírání zkontrolujte stav vybavení chaty a případné závady nahlaste správci. Závady vzniklé v průběhu pobytu hlaste okamžitě.

 

16.        Při ukončení pobytu prosíme, aby stav chaty při předání odpovídal stavu při převzetí (v opačném případě Vám nebude vrácena kauce). Předání chaty v den odjezdu do 10:00 hodin!!!

 

 

 

Pokyny k úklidu při předávání 

 

 

Při úklidu prosím nezapomeňte:

 

1.     Vyklidit, vymýt a odpojit lednici od zdroje.

2.     Umýt sporák spolu s troubou.

3.     Umýt linku a dřez.

4.     Utřít stoly.

5.     Vyčistit krb. Zbylé dřevo a staré noviny mohou zůstat v chatě.

6.     Vynést odpadky na určené místo. Odpadkové koše musí být při předání prázdné.

7.     Svléci ložní prádlo a  složit ho vždy na příslušnou postel.

8.     Zamést všechny místnosti a vysát nečistoty z koberců (vysavač na požádání u správce).

 

 

 

Za respektování našich požadavků Vám předem děkujeme. V opačném případě Vám nebude vrácena kauce.